Hoppa till innehåll

Vår förening & dess historia

Om föreningen

Aktiva Synskadade är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med särskild inriktning mot barn och unga. Ändamålet är att främja fritidsverksamhet för personer med en synnedsättning samt medverka till ökad förståelse och jämställdhet mellan synskadade och seende. Sedan starten 1969 är vårt syfte att ge synskadade, tillsammans med seende, möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid. Vårt mål är att erbjuda utmanande aktiviteter och roliga upplevelser. Synskadade barn och ungdomar löper högre risk än andra barn att leva ett isolerat och stillasittande liv – idrott och rörelse är därför en av hörnstenarna i vår verksamhet.

STATISTIK: Sett till antalet inskrivna på landets syncentraler räknas omkring 120 000 som synskadade. Åtminstone 30 000 är gravt synnedsatta eller helt blinda. 1 300 läser punktskrift, enligt en uppskattning från 2013. Källa: https://www.funka.com/design-for-alla/tillganglighet/statistik/

Idrottsverksamhet för synskadade

Föreningen var tidiga med dykning och skidåkning för synskadade. Under åren har fler idrotter och rörelseaktiviteter kommit till,  exempelvis goalball, simning, motorsport, elektronskytte, fäktning, showdown, bowling, ridning, friluftsliv och mycket mer. Vi har också olika idrottsaktiviteter på veckobasis, samt arrangerar årligen den internationella parasporttävlingen Paragames i goalball.

Vår övertygelse är att deltagarnas förståelse för alla olikheter och styrkor ökar genom gemensamma aktiviteter. Unga får förebilder och äldre får möjlighet att bli självständiga. Under åren har vi även gjort resor och utflykter som varit mycket uppskattade. Ledare och funktionärer som arbetar ideellt fungerar då också som ledsagare, vilket är en förutsättning för att många blinda och synsvaga överhuvudtaget ska kunna resa någonstans.

Aktiva Synskadades slogan är ”Ser möjligheterna” – allt går bara man får göra det på sitt sätt, med rätt förutsättningar.

Ideellt engagemang är hjärtat

Föreningens helgverksamhet och läger bedrivs på våra gårdar utanför Enköping. Som riksförening har vi medlemmar i hela landet. Våra funktionärer arbetar ideellt med att bland annat hämta upp medlemmar som kommer med flyg, tåg och buss. Detta gör att alla, oberoende av ekonomisk situation, får en chans att vara med. Våra ideella funktionärer/volontärer bidrar också med praktiskt arbete, idéer, kunskap och inspiration inom en mängd områden. Tack vare ett stort engagemang och arbetsinsatser från alla i föreningen är vår verksamhet möjlig.

Utveckling i föreningen

Tack vare de engagerade medlemmarna finns det alltid mängder av idéer och visioner för föreningens utveckling.

Till exempel är Aktiva Synskadade sedan 2013 arrangörer av Active Games, en en årlig idrottstävling riktad mot barn och unga med synnedsättning, från hela landet. Läs mer om Active Games genom att klicka här.

Under 2018-2019 hade vi en webshop som hette Pody. Här sålde vi olika produkter till förmån för att kunna driva föreningens aktiviteter. Webbshopen var ett komplement till vår insamlingsverksamhet och bedrevs endast i liten skala. All vinst som genererades av Pody.se gick direkt till föreningens verksamhet.

Vår historia

Riksföreningen Aktiva Synskadade har en lång historia – över 50 år – och det har såklart hunnit hända mycket i föreningen under åren. Här kan du läsa om en bråkdel av allt som hänt, från start till nutid. Har du minnen du vill dela med dig av? Varmt välkommen att kontakta oss!


Bild på två av föreningens broschyrer, med text och bilder från de första 20 åren.

Bild på två av föreningens broschyrer, med text och bilder från de första 20 åren.

Det började med dykning

1967 tog dykaren Sven Nahlin initiativet att starta en dykkurs för de synskadade eleverna vid Tomtebodaskolan i Solna. Hans idé tog form genom att han i sitt yrke som dykare dök i Stockholm Ström. På grund av vattnets smutsighet släpptes inget ljus igenom, något som fick honom att fundera kring om det fanns forskning kring att ta sig fram i mörker. Efter kontakt med rektorn på Tomtebodaskolan fick han lov att hålla ett föredrag om sitt yrke. När föredraget var slut, frågade Sven eleverna om någon var intresserad av dykning – gensvaret var mycket positivt.

Grundkursen tog plats i skolans bassäng och det visade sig att eleverna slutförde kursen dubbelt så fort som de seende! Efter grundkurserna flyttade så övningarna ut i sjön.

Sven Nahlin var en duktig nätverkare och lyckades även engagera några radioamatörer, som helt ideellt höll kurser för eleverna. Föreningen som bildades 1969, på initiativ av nämnda Sven, samt Elsa Fleetwood, fick namnet Blinda Barns Utveckling (BBU). Syftet var att erbjuda eleverna vid Tomtebodaskolan varierande och intressanta fritidsaktiviteter, främst under veckosluten. Skolan var på den tiden Sveriges enda grundskola för enbart synskadade elever och därför ett internat.

I takt med att synskadade elever i allt större utsträckning integrerades i skolorna på sina hemorter redan från första klass, minskade elevunderlaget för Tomteboda. Skolan lades ned 1987, men vår förening rullade vidare. År 2000 bytte vi namn till Aktiva Synskadade.

KLICKA HÄR OM DU VILL LÄSA MER OM TOMTEBODASKOLANS HISTORIA

 

Bilder från vår tidiga dykningsverksamhet.

Bilder från vår tidiga dykningsverksamhet.

 

Sven Nahlin, en av föreningens initiativtagare, tillsammans med sina dykelever, troligen 70-tal. Sven har cyklop i pannan och står bredvis bassängen. Runt honom elever med dykutrustning.

Sven Nahlin, en av föreningens initiativtagare, tillsammans med sina dykelever, troligen 70-tal. Sven har cyklop i pannan och står bredvis bassängen. Runt honom elever med dykutrustning.


En lyckad verksamhet

Föreningens verksamhet gjorde succé och intresset för aktivitet var stort. Första utlandsresan gick av stapeln 1970 och målet blev Kalifornien i USA, i samarbete med Vasaorden av Amerika. Resa nummer två gick till Tunisien, hade projektnamnet ”Rädda Kartago” och var ett samarbete med hörselskadade ungdomar. 1989 gick färden till Egypten, för en dykresa i Luxor och fyra år senare besöktes Rom.

Även ridning är något som föreningen satsat mycket på under åren. Till exempel tränade en grupp medlemmar en gång i veckan på Tungelsta ridskola och flera ridläger anordnades. Vidare skänkte regeringen 1977 en tullkryssare till Aktiva, som gav många härliga sjöturer. Just sjön har lockat många av medlemmarna, med kanotturer, motorbåtar, segling och sköna dopp.

Under senare år har verksamheten rullat på i samma anda, med resor, helgverksamheter, utflykter, regelbunden idrottsträning och fokus på aktivitet. Nu som då har till exempel skidresor varit populära, samt musik, matlagning, motorsporthelger eller att bara träffas för att umgås på exempelvis kräftskivor och Lilla Julaftnar.

Genom åren har vi sysslat med många olika aktiviteter, till exempel paddling, segling, tandemcykling, ridning, musik och sång, amatörradio, datakunskap och bilkörning på avlyst bana.

Föreningens gårdar – Örbyhus och Mälargårdarna

De första 40 åren bedrevs verksamheten till övervägande del på de två fritidsgårdar vi då hade i Örbyhus, beläget 4,5 mil nordost om Uppsala. Elsa Fleetwood, en av föreningens initiativtagare, kände grevinnan Metta von Rosen och tack vare denna bekantskap kom möjligheten att hyra ”Värdshuset” på Örbyhus slott. 1969 skedde den högtidliga invigningen i samband med att föreningen grundades. Ett par år senare köpte föreningen även Carl-Gustafsgården, som ursprungligen var Örbyhus skola, av kommunen. När renoveringen av den gamla skolan var klar 1974, invigdes den av Kung Carl-Gustaf och gården användes till föreningens verksamhet för barn.


Det vackra Värdshuset, Örbyhus slott, 90-tal.

Det vackra Värdshuset, Örbyhus slott, 90-tal.


2009 fick vi sedan möjlighet att ta över en ny och ännu mer lämplig anläggning vid Mälaren utanför Enköping, kallad Mälargårdarna, med husen Lillebo och Mälarvik. Här har föreningen sedan dess haft helgverksamhet vid cirka 40 tillfällen per år.


Meningsfull och aktiv fritid för personer med synskada

I alla år har föreningen fortsatt med samma ambition och inriktning som vid starten – att bedriva meningsfull och allsidig fritidsverksamhet, som inte bara vänder sig till synskadade barn och ungdomar, utan även till deras föräldrar, syskon och kamrater, men också till synskadade föräldrar med barn. Kärnan i föreningen har alltid varit engagerade ideella krafter – utan dem hade allt sett annorlunda ut!


Gruppfoto från Aktiva Synskadades 50-årsjubileum, sommaren 2019. Bilden är tagen framför ett av husen på Mälargårdarna.

Gruppfoto från Aktiva Synskadades 50-årsjubileum, sommaren 2019. Bilden är tagen framför ett av husen på Mälargårdarna.


 


Swish logotype

Vill du stötta os via Swish så är numret 900 96 97.

Vill du stötta os via vårt bankgiro-konto så är numret BG 900-9697.