Om föreningen

Aktiva Synskadade är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med särskild inriktning mot barn och unga. Ändamålet är att främja fritidsverksamhet för personer med en synnedsättning samt medverka till ökad förståelse och jämställdhet mellan synskadade och seende.

Sedan starten 1969 är vårt syfte att ge synskadade, tillsammans med seende, möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid. Vårt mål är att erbjuda utmanande aktiviteter och roliga upplevelser. Synskadade barn och ungdomar löper högre risk än andra barn att leva ett isolerat och stillasittande liv – idrott och rörelse är därför en av hörnstenarna i vår verksamhet.


STATISTIK: Sett till antalet inskrivna på landets syncentraler räknas omkring 120 000 som synskadade. Åtminstone 30 000 är gravt synnedsatta eller helt blinda. 1 300 läser punktskrift, enligt en uppskattning från 2013. Källa: https://www.funka.com/design-for-alla/tillganglighet/statistik/


Idrottsverksamhet för synskadade

Föreningen var tidiga med dykning och skidåkning för synskadade. Under åren har fler idrotter och rörelseaktiviteter kommit till,  exempelvis goalball, simning, motorsport, elektronskytte, fäktning, showdown, bowling, ridning, friluftsliv och mycket mer. Vi har också olika idrottsaktiviteter på veckobasis, samt arrangerar årligen den internationella parasporttävlingen Paragames i goalball.

Vår övertygelse är att deltagarnas förståelse för alla olikheter och styrkor ökar genom gemensamma aktiviteter. Unga får förebilder och äldre får möjlighet att bli självständiga. Under åren har vi även gjort resor och utflykter som varit mycket uppskattade. Ledare och funktionärer som arbetar ideellt fungerar då också som ledsagare, vilket är en förutsättning för att många blinda och synsvaga överhuvudtaget ska kunna resa någonstans.


Aktiva Synskadades slogan är ”Ser möjligheterna” – allt går bara man får göra det på sitt sätt, med rätt förutsättningar.


Ideellt engagemang är hjärtat

Föreningens helgverksamhet och läger bedrivs på våra gårdar utanför Enköping. Som riksförening har vi medlemmar i hela landet. Våra funktionärer arbetar ideellt med att bland annat hämta upp medlemmar som kommer med flyg, tåg och buss. Detta gör att alla, oberoende av ekonomisk situation, får en chans att vara med. Våra ideella funktionärer/volontärer bidrar också med praktiskt arbete, idéer, kunskap och inspiration inom en mängd områden. Tack vare ett stort engagemang och arbetsinsatser från alla i föreningen är vår verksamhet möjlig.


Utveckling i föreningen

Tack vare de engagerade medlemmarna finns det alltid mängder av idéer och visioner för föreningens utveckling.

Till exempel är Aktiva Synskadade sedan 2013 arrangörer av Active Games, en en årlig idrottstävling riktad mot barn och unga med synnedsättning, från hela landet. Läs mer om Active Games genom att klicka här.

Under 2018-2019 hade vi en webshop som hette Pody. Här sålde vi olika produkter till förmån för att kunna driva föreningens aktiviteter. Webshopen var ett komplement till vår insamlingsverksamhet och bedrevs endast i liten skala. All vinst som genererades av Pody.se gick direkt till föreningens verksamhet.