Hoppa till innehåll

Integritetspolicy – behandling av personuppgifter hos Riksföreningen Aktiva Synskadade, 2019-09-06

Klicka HÄR för att ladda ner Integritetspolicy som word-dokument.

För Aktiva Synskadade är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Aktiva Synskadades verksamhet är Riksföreningen Aktiva Synskadade, organisationsnummer 802005-7926, Vretenborgsvägen 28, Hägersten, personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som namn, adress, mobilnummer, mailadress, födelsedata, etc.) när du exempelvis registrerar dig som medlem. I vissa fall även behov av ledsagning, samt typ av distribution av information (punkt/utskrift

Aktiva Synskadade registrerar personuppgifter i samband med:

 • när du ansöker om medlemskap
 • när du anmäler dig till någon av våra aktiviteter
 • när du registrerar dig som givare
 • när du blivit månadsgivare
 • vid anmälan eller beställning av tjänst eller service som erbjuds via våra olika kanaler
 • när du kontaktar oss via webbplatsen, e-post, brev eller via telefon
 • när du ger en gåva via vår webbplats, Swish eller genom annan kanal eller app

Hur vi använder insamlad information

Aktiva Synskadade behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan:

 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar eller rätta felaktiga uppgifter;
 • Skicka ut nyhetsbrev och annan information inför aktiviteter
 • Genomföra medlemsundersökningar
 • Genomföra analyser och marknadsundersökningar
 • För att skicka till och ta emot information från dig via SMS, e-post, telefon eller post
 • För att skicka viktiga meddelanden om förändringar i våra villkor och policyer
 • I vår verksamhetsuppföljning kan personuppgifter förekomma i interna rapporteringssystem, i rapporter och redovisningar 

Policy angående bilder

Under våra aktiviteter kan vi komma att ta foton, dels för intern dokumentation, dels för att visa offentligt vad Aktiva Synskadade erbjuder. Bilderna kan komma att användas i både tryckmaterial och i digital publikation. Om du inte vill medverka på bild är det viktigt att du meddelar detta vid fototillfället. Vid porträttbilder där det tydligt går att identifiera personen, säkerställer vi alltid med personen att bilden är godkänd för publikation.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Vi delar inte dina personuppgifter med andra. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till direktmarknadskommunikation från oss.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor gällande vår integritetspolicy, kontakta oss i första hand via kansli@aktivasynskadade.org eller 08-744 15 93.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.


Swish logotype

Vill du stötta os via Swish så är numret 900 96 97.

Vill du stötta os via vårt bankgiro-konto så är numret BG 900-9697.