Stödprojekt

Hjälp till tal- och punktskriftsbiblioteket i Sarajevo

Aktiva Synskadade har under flera år hjälpt Tal- och Punktskriftsbiblioteket, TPB, i Sarajevo. Vi har hjälpt till med bidrag både till teknisk utrustning och till löpande utgifter för förbrukningsmateriel och kostnader för inläsning av nya talböcker.

Bidragen har varit mycket uppskattade och i vissa fall en förutsättning för att biblioteket ska kunna fortsätta sin ordinarie verksamhet. I Bosnien-Herzegovina är det tyvärr så att de kulturella institutionerna får sina statliga bidrag nedskurna, när landet i stort har det svårt. I samband med våra besök och även i andra sammanhang har vår hjälp uppmärksammats av TV, radio och tidningar. Aktiva Synskadade är numera kända i hela Bosnien-Hercegovina, ända upp på regeringsnivå. Biblioteket har låntagare över hela världen, vilket betyder att vårt engagemang sprids över taltidningar långt utanför gränserna.


Barn med synnedsättning från Lettland

Aktiva Synskadade har under många år år bjudit in Lettiska barn med synnedsättning på sommarläger, som hålls på föreningens egna lägergårdar. Dessa läger har varit mycket uppskattade av både de lettiska och de svenska barnen. Föreningen har även vid ett flertal tillfällen besökt Lettland och gett stöd direkt på plats till olika verksamheter i landet.