Reportage från Improteaterdagen i november 2022, Taltidningen Popcorn

I början av november anordnade Aktiva Synskadade en improvisationsteaterdag, som blev väldigt populär! Taltidningen Popcorn var på plats och gjorde ett reportage om dagen, så kul! Här är länken: https://usercontent.one/wp/www.aktivasynskadade.org/wp-content/uploads/2023/03/dtb_0015.mp3