Stödprojekt

Hjälp till tal- och punktskriftsbiblioteket i Sarajevo
Föreningen har under flera år hjälpt Tal- och Punktskriftsbiblioteket, TPB, i Sarajevo med både bidrag till teknisk utrustning och med bidrag till löpande utgifter för förbrukningsmateriel och kostnader för inläsning av nya talböcker.

Dessa bidrag har varit mycket uppskattade och i vissa skeden en förutsättning för att biblioteket ska kunna fortsätta sin ordinarie verksamhet. Tyvärr är problemen i Bosnien-Herzegovina sådana att det är de kulturella institutionerna som får sina statliga bidrag nedskurna när landet i sin helhet har det svårt. I samband med våra besök och även i andra sammanhang har vår hjälp uppmärksammats av TV, radio och tidningar. Aktiva Synskadade är numera känt i hela Bosnien-Hercegovina ända upp på regeringsnivå. Biblioteket har låntagare över hela världen så vårt engagemang sprids över taltidningar långt utanför gränserna.

 

Samarbete med Lettland                                                                                                                                                                           

Aktiva Synskadade har under många år bjudit in Lettiska barn med synnedsättning på sommarläger som hållets på föreningens  egna lägergårdar. Dessa läger har varit mycket uppskattade av både de Lettiska och Svenska barnen. Föreningen har även vid ett flertal tillfällen besökt Lettland och gett stöd direkt på plats till olika verksamheter i landet.