Verksamheter

Aktiva synskadade bedriver olika sorters verksamhet. Helgverksamhet, resor, idrottsverksamhet och stödprojekt. Till höger i spalten finner du utförligare information om våra olika verksamheter. Du kan också mejla eller ringa vårt kansli för mer information.

kansli@aktivasynskadade.org

08-744 19 53