Styrelse

Mattias Sjöberg – Ordförande

Mattias Carlshamre – Vice ordförande

Per Österlund – kassör

Fredrik Brolund – sekreterare

Per-Göran Medin

Sam Motazedi

Anderz Malgodal