Om föreningen

Sedan starten 1969 har föreningen Aktiva Synskadades syfte varit att ge synskadade, tillsammans med seende, möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid. Målet är att erbjuda utmanande aktiviteter och roliga upplevelser. Synskadade barn och ungdomar löper en högre risk än andra barn att leva ett isolerat och därmed stillasittande liv. Idrott och rörelse är därför en av hörnstenarna i verksamheten.


Idrottsverksamhet på olika nivåer

Vi var tidiga med dykning och skidåkning för synskadade. Under åren har fler idrotter och rörelseaktiviteter tillkommit,  exempelvis goalball, simning, motorsport, elektronskytte, showdown, bowling, ridning, friluftsliv och mycket mer. Vi har också olika idrottsaktiviteter på veckobasis, samt arrangerar årligen den internationella parasporttävlingen Paragames i goalball. Vår övertygelse är att vi genom gemensamma aktiviteter ökar deltagarnas förståelse för alla olikheter och styrkor. Unga får förebilder och äldre får möjlighet att bli självständiga. Under åren har vi även gjort resor och utflykter som uppskattats mycket. Ledare och funktionärer som arbetar ideellt fungerar då också som ledsagare, vilket är en förutsättning för att många blinda och synsvaga överhuvudtaget ska kunna resa någonstans.


Stort engagemang är hjärtat

Föreningens omfattande helgverksamhet och läger bedrivs på våra gårdar. Som riksförening har vi medlemmar i hela landet. Våra ideellt arbetande funktionärer hämtar upp medlemmar som kommer med flyg, tåg och buss, så att alla, oberoende av ekonomisk situation, får en chans att vara med. Tack vare ett stort engagemang och arbetsinsatser från alla ideella krafter i föreningen är det här möjligt men det behövs förstås pengar till aktiviteter, mat och transporter.

Aktiva Synskadades slogan är ”Ser möjligheterna” – allt går bara man får göra det på sitt sätt, med rätt förutsättningar.


Utveckling i föreningen

Under 2018 startade föreningen upp en webshop som heter Pody. Här säljer vi olika produkter till förmån för att kunna driva föreningens aktiviteter. Webshopen är ett komplement till vår insamlingsverksamhet och bedrivs endast i liten skala. All vinst som genereras av Pody.se går direkt till föreningens verksamhet. Klicka här för att komma dit: https://pody.se/