Styrelse

ORDFÖRANDE – Mattias Sjöberg

VICE ORDFÖRANDE – Mattias Carlshamre

KASSÖR – Per Österlund

SEKRETERARE – Fredrik Brolund

Per-Göran Medin

Sam Motazedi

Anderz Malgodal