Historia

Riksföreningen Aktiva Synskadade (tidigare Blinda Barns Utveckling, BBU) bildades 1969. Syftet var att erbjuda eleverna vid Tomtebodaskolan i Solna varierande och intressanta fritidsaktiviteter, främst under veckosluten. Tomteboda var på den tiden Sveriges enda grundskola för enbart synskadade elever och därför ett internat.

Verksamheten blev en succé och fortsatte på samma sätt under hela 70- och en bit in på 80-talet. I takt med att synskadade elever i allt större utsträckning redan från första klass, integrerades i skolorna på sina hemorter, minskade elevunderlaget för Tomteboda. Skolan lades ned 1987.

Efter det har föreningen fortsatt med samma ambition och inriktning som vid starten – att bedriva meningsfull och allsidig fritidsverksamhet, som inte bara vänder sig till synskadade barn och ungdomar, utan även till deras föräldrar, syskon och kamrater, men också till synskadade föräldrar med barn.

Fram till 2009 bedrevs verksamheten till övervägande del på de två fritidsgårdar vi då hade i Örbyhus, beläget 4,5 mil nordost om Uppsala. De senaste två åren har dessa successivt avvecklats, sedan vi fick möjlighet att köpa en ny och mer lämplig anläggning vid Mälaren utanför Enköping.


Genom åren har vi sysslat med många olika aktiviteter, till exempel paddling, segling, tandemcykling, ridning, musik och sång, amatörradio, datakunskap och bilkörning på avlyst bana.


I Stockholm ägnar vi oss åt bland annat sportdykning, goalboll (bollsport anpassad för blinda och synskadade), showdown (racketsport för personer med synskada), fäktning för blinda, bowling samt teaterbesök och annat kulturellt.

Vi arrangerar även årliga skidveckor, helgutflykter och ibland rekreationsresor utomlands.