Historia

Riksföreningen Aktiva Synskadade har en lång historia – över 50 år – och det har såklart hunnit hända mycket i föreningen under åren. Här kan du läsa om en bråkdel av allt som hänt, från start till nutid. Har du minnen du vill dela med dig av? Varmt välkommen att kontakta oss!


Bild på två av föreningens broschyrer, med text och bilder från de första 20 åren.
Två av föreningens broschyrer, med text och bilder från de första 20 åren.

Det började med dykning

1967 tog dykaren Sven Nahlin initiativet att starta en dykkurs för de synskadade eleverna vid Tomtebodaskolan i Solna. Hans idé tog form genom att han i sitt yrke som dykare dök i Stockholm Ström. På grund av vattnets smutsighet släpptes inget ljus igenom, något som fick honom att fundera kring om det fanns forskning kring att ta sig fram i mörker. Efter kontakt med rektorn på Tomtebodaskolan fick han lov att hålla ett föredrag om sitt yrke. När föredraget var slut, frågade Sven eleverna om någon var intresserad av dykning – gensvaret var mycket positivt.

Grundkursen tog plats i skolans bassäng och det visade sig att eleverna slutförde kursen dubbelt så fort som de seende! Efter grundkurserna flyttade så övningarna ut i sjön.

Sven Nahlin var en duktig nätverkare och lyckades även engagera några radioamatörer, som helt ideellt höll kurser för eleverna. Föreningen som bildades 1969, på initiativ av nämnda Sven, samt Elsa Fleetwood, fick namnet Blinda Barns Utveckling (BBU). Syftet var att erbjuda eleverna vid Tomtebodaskolan varierande och intressanta fritidsaktiviteter, främst under veckosluten. Skolan var på den tiden Sveriges enda grundskola för enbart synskadade elever och därför ett internat.

I takt med att synskadade elever i allt större utsträckning integrerades i skolorna på sina hemorter redan från första klass, minskade elevunderlaget för Tomteboda. Skolan lades ned 1987, men vår förening rullade vidare. År 2000 bytte vi namn till Aktiva Synskadade.


Bilder från vår tidiga dykningsverksamhet.
Sven Nahlin, en av föreningens initiativtagare, tillsammans med sina dykelever, troligen 70-tal. Sven har cyklop i pannan och står bredvis bassängen. Runt honom elever med dykutrustning.
Sven Nahlin, en av föreningens initiativtagare, tillsammans med sina dykelever, troligen 70-tal.

En lyckad verksamhet

Föreningens verksamhet gjorde succé och intresset för aktivitet var stort. Första utlandsresan gick av stapeln 1970 och målet blev Kalifornien i USA, i samarbete med Vasaorden av Amerika. Resa nummer två gick till Tunisien, hade projektnamnet “Rädda Kartago” och var ett samarbete med hörselskadade ungdomar. 1989 gick färden till Egypten, för en dykresa i Luxor och fyra år senare besöktes Rom.

Även ridning är något som föreningen satsat mycket på under åren. Till exempel tränade en grupp medlemmar en gång i veckan på Tungelsta ridskola och flera ridläger anordnades. Vidare skänkte regeringen 1977 en tullkryssare till Aktiva, som gav många härliga sjöturer. Just sjön har lockat många av medlemmarna, med kanotturer, motorbåtar, segling och sköna dopp.

Under senare år har verksamheten rullat på i samma anda, med resor, helgverksamheter, utflykter, regelbunden idrottsträning och fokus på aktivitet. Nu som då har till exempel skidresor varit populära, samt musik, matlagning, motorsporthelger eller att bara träffas för att umgås på exempelvis kräftskivor och Lilla Julaftnar.


Genom åren har vi sysslat med många olika aktiviteter, till exempel paddling, segling, tandemcykling, ridning, musik och sång, amatörradio, datakunskap och bilkörning på avlyst bana.


Föreningens gårdar – Örbyhus och Mälargårdarna

De första 40 åren bedrevs verksamheten till övervägande del på de två fritidsgårdar vi då hade i Örbyhus, beläget 4,5 mil nordost om Uppsala. Elsa Fleetwood, en av föreningens initiativtagare, kände grevinnan Metta von Rosen och tack vare denna bekantskap kom möjligheten att hyra “Värdshuset” på Örbyhus slott. 1969 skedde den högtidliga invigningen i samband med att föreningen grundades. Ett par år senare köpte föreningen även Carl-Gustafsgården, som ursprungligen var Örbyhus skola, av kommunen. När renoveringen av den gamla skolan var klar 1974, invigdes den av Kung Carl-Gustaf och gården användes till föreningens verksamhet för barn.


Det vackra Värdshuset, Örbyhus slott, 90-tal.

2009 fick vi sedan möjlighet att ta över en ny och ännu mer lämplig anläggning vid Mälaren utanför Enköping, kallad Mälargårdarna, med husen Lillebo och Mälarvik. Här har föreningen sedan dess haft helgverksamhet vid cirka 40 tillfällen per år.


Meningsfull och aktiv fritid för personer med synskada

I alla år har föreningen fortsatt med samma ambition och inriktning som vid starten – att bedriva meningsfull och allsidig fritidsverksamhet, som inte bara vänder sig till synskadade barn och ungdomar, utan även till deras föräldrar, syskon och kamrater, men också till synskadade föräldrar med barn. Kärnan i föreningen har alltid varit engagerade ideella krafter – utan dem hade allt sett annorlunda ut!


Gruppfoto från Aktiva Synskadades 50-årsjubileum, sommaren 2019. Bilden är tagen framför ett av husen på Mälargårdarna.
Gruppfoto från Aktiva Synskadades 50-årsjubileum, sommaren 2019.