Historia

Riksföreningen Aktiva Synskadade (tidigare Blinda Barns Utveckling) bildades 1969 med syfte att erbjuda eleverna vid Tomtebodaskolan i Solna varierande och intressanta fritidsaktiviteter, främst under veckosluten. Tomteboda var på  den tiden Sveriges enda grundskola för enbart synskadade elever och följaktligen ett internat.

Verksamheten blev en succé och fortsatte på samma sätt under hela 70- och en bit in på 80-talet.
Varefter som synskadade elever i allt större utsträckning redan från första klass integrerades i skolorna på sina hemorter, minskade elevunderlaget för Tomteboda som lades ned 1987.

Därefter har föreningen fortsatt med samma ambition och inriktning som vid starten; Att bedriva meningsfull och allsidig fritidsverksamhet, som inte bara vänder sig till synskadade barn och ungdomar utan även till deras föräldrar, syskon och kamrater såväl som till synskadade föräldrar med barn.

Fram till 2009 bedrevs verksamheten till övervägande del på de två fritidsgårdar vi då hade i Örbyhus, beläget 4½ mil nordost om Uppsala.
De senaste två åren har dessa successivt avvecklats, sedan vi haft möjlighet att köpa en ny och mer ändamålsenlig anläggning, vid mälaren utanför Grillby.
Genom åren har vi sysslat med många skiftande aktiviteter, exempelvis paddling, segling, tandemcykling, ridning, musik och sång, amatörradio, datakunskap och bilkörning på  avlyst bana.
I Stockholm ägnar vi oss åt sportdykning, goalboll (bollsport anpassad för blinda och synskadade), bowling samt teaterbesök och annat kulturellt.
Vi arrangerar även årliga skidveckor och ibland rekreationsresor utomlands.