Om Föreningen

 

Sedan starten 1969 har föreningen Aktiva Synskadades syfte varit att ge synskadade tillsammans med seende möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid. Målet är att erbjuda utmanande aktiviteter och roliga upplevelser. Synskadade barn och ungdomar löper en högre risk än andra barn att leva ett isolerat och därmed stillasittande liv. Idrott och rörelse är därför en av hörnstenarna i verksamheten.
Vi var tidiga med dykning och skidåkning för synskadade. Under åren har fler idrotter och rörelseaktiviteter tillkommit så som Goalball, simning, motorsport, elektronskytte, showdown, bowling, ridning, friluftsliv och mycket mer.

Vi har också olika idrottsaktiviteter på veckobasis och arrangerar årligen den internationella parasportstävlingen paragames
i goalball.Vår övertygelse är att vi genom gemensamma aktiviteter ökar deltagarnas förståelse för allas olikheter och styrkor. Unga får förebilder och äldre får möjlighet att bli självständiga.Under åren har vi även gjort resor och utflykter som uppskattats mycket. Ledare och funktionärer som arbetar ideellt fungerar då också som ledsagare, vilket är en förutsättning för att många blinda och synsvaga överhuvudtaget ska kunna resa någonstans.

Föreningens omfattande helgverksamhet och läger bedrivs på våra gårdar. Som riksförening har vi medlemmar i hela landet, våra ideellt arbetande funktionärer hämtar upp medlemmar som kommer med flyg, tåg och buss så att alla, oberoende av ekonomisk situation, får en chans att vara med. Tack vare ett stort engagemang och arbetsinsatser från alla ideella krafter i föreningen är det här möjligt men det
behövs förstås pengar till aktiviteter, mat och transporter.
Aktiva Synskadades slogan är ”Ser möjligheterna”, allt går bara man får göra det på sitt sätt, med rätt förutsättningar.