Kansli

Aktiva Synskadades kansli
Box 42 122
126 15 Stockholm

Besöksadress – Kansli:
Vretensborgsvägen 28
Västberga

Telefon: 08-744 15 93
E-post: kansli@aktivasynskadade.org

Plusgiro: 90 09 69-7
Bankgiro: 900-9697
Plusgiro: 90 09 02-8  (OCR-inläsning)
Org.nr: 802005-7926