Insamling

Aktiva Synskadade
Insamling
Box 42 122
126 15 Stockholm

Besöksadress:
Vretensborgsvägen 28, Plan 6
126 30 Hägersten

Telefon: 08-19 47 30
Telefontid: Mån-Fre 9.30 – 13.30
(Hinner vi inte svara så lämna namn, telefon och ärende så ringer vi upp.)

E-post: info@aktivasynskadade.org

Plusgiro: 90 09 69-7
Bankgiro: 900-9697
Plusgiro: 90 09 02-8 (OCR-inläsning)