Kontakt

Postadress:
Aktiva Synskadades kansli
Box 42 122
126 15 Stockholm

Besöksadress – Stockholmskontoret & Kansliet:
Vretensborgsvägen 28
Västberga

Telefon kansli: 08-744 15 93
E-post kansli: kansli@aktivasynskadade.org

Har du blivit uppringd av vår insamlingsverksamhet och har frågor; ber vi dig maila till info@aktivasynskadade.org

 

Plusgiro: 90 09 69-7
Bankgiro: 900-9697
Plusgiro: 90 09 02-8  (OCR-inläsning)
Org.nr: 802005-7926