Insamling

Huvuddelen av Aktiva Synskadades inkomster kommer från vår försäljning av julkort, CD-skivor, kontorsmaterial, borstar etc.
Tack vare ert stöd och ideellt arbete kan vi ha ett brett utbud av inspirerande aktiviteter.

Försäljningen startade i februari 1985.
I början hade vi endast brevmärken men med tiden har sortimentet breddats. Kontakten med kunderna sker via telefon. Vi har idag två försäljningskontor ett i Göteborg och ett i Stockholm samt några hemsäljare. Distribution, returhantering och kundservice sköts av försäljningen centralt.
År 2000 datoriserades försäljningen, vilket medförde att synskadade och blinda gavs möjlighet att klara jobbet. Sedan dess har vi haft ett flertal synskadade försäljare anställda. Försäljningen har gett föreningen ökade ekonomiska möjligheter att utveckla och bredda verksamheten.