Engagera dig

Bli medlem

Genom att bli medlem får man tillgång till alla de aktiviteter vi bedriver, däribland vår idrottsverksamhet. För att bli medlem hos oss behöver du registrera dig, klicka HÄR för att komma till registreringsformuläret.

  • 100 kr per enskild medlem
  • 250 kr för familjemedlemskap

Som familj räknas: föräldrar och barn till och med det år de fyller 18 år. Medlemmarna i familjen ska även vara mantalsskrivna på samma adress för att få familjerabatt.


Bli funktionär

Vi söker alltid efter engagerade funktionärer till våra aktiviteter, är du intresserad av det tar vi varmt emot ditt förfrågan via mail eller telefon.


Andra sätt att stötta oss

Du kan också stödja oss på andra sätt, till exempel genom att donera bidrag och gåvor, vilket uppskattas enormt. Smidigast är att sätta in bidraget på vårt plusgiro 90 09 69-7.