Bli medlem

Som medlem i Aktiva Synskadade får du tillgång till alla de aktiviteter vi erbjuder, bland annat vår idrottsverksamhet. För att bli medlem hos oss behöver du registrera dig. I samband med registreringen får du information om de olika inbetalningsalternativen.

Medlemsavgifter:

  • 100 kr för enskild medlem
  • 250 kr för familjemedlemskap

Som familj räknas: föräldrar och barn till och med det år de fyller 18 år. Medlemmarna i familjen ska även vara mantalsskrivna på samma adress för att få familjerabatt.