Har du handlat från Aktiva synskadade och vill nå kundtjänst. Då är telefonnummer

Telefon 08-19 47 30

(hinner vi inte svara så lämna namn telefon och ärende så ringer vi upp)

E-post: info@aktivasynskadade.org