Mattias Sjöberg – ordförande
mail: mattias.sjoberg(at)aktivasynskadade.org

Mattias Carlshamre – vice ordförande

Oskar Kuus – Kasör

Martin Hast – Sekreterare

Sam Motazedi – ledamot

Elin Gräslund – ledamot

Simon Forsell har lämnat sitt styrelseuppdrag på egen begäran.