Hjälp till tal- och punktskriftsbiblioteket i Sarajevo
Föreningen har under flera år (fram till 2017) hjälpt Tal- och Punktskriftsbiblioteket, TPB, i Sarajevo med både bidrag till teknisk utrustning och med bidrag till löpande utgifter för förbrukningsmateriel och kostnader för inläsning av nya talböcker.

Dessa bidrag har varit mycket uppskattade och i vissa skeden en förutsättning för att biblioteket ska kunna fortsätta sin ordinarie verksamhet. Tyvärr är problemen i Bosnien-Herzegovina sådana att det är de kulturella institutionerna som får sina statliga bidrag nedskurna när landet i sin helhet har det svårt. I samband med våra besök och även i andra sammanhang har vår hjälp uppmärksammats av TV, radio och tidningar. Aktiva Synskadade är numera känt i hela Bosnien-Hercegovina ända upp på regeringsnivå. Biblioteket har låntagare över hela världen så vårt engagemang sprids över taltidningar långt utanför gränserna.

Under sommaren hade vi besök av två representanter från Sarajevo och gjorde då bl.a. besök på syncentral, hos leverantörer och på föreningens kansli för att presentera hur vår verksamhet fungerar.

Lettläger med lettiska barn och ungdomar

Aktiva Synskadade har under många år arrangerat lettläger på föreningens lägergårdar. Lägrena tog sin början under 90-talet och har varit en stor succé både för våra svenska barn och ungdomar samt de lettiska. Lägrerna arrangeras av våra ideellt arbetande funktionärer som har gjort ett fantastiskt arbete genom att erbjuda spännande och händelserika veckor på Örbyhus och Mälargårdarna.