Om du vill bli medlem i Aktiva Synskadade finner du lite information här.

Medlemskap erhålls genom att erlägga den medlemsavgift som beslutas av årsstämman. Enskild medlem betalar olika medlemsavgift beroende på ålder.

* 100kr per enskild medlem
* 250kr för medlemska för hel familj
- Som familj räknas: Föräldrar och barn till och med det år de fyller 18 år. Medlemmarna i familjen ska även vara mantalsskrivna på samma adress för att få familjerabatt.
Som medlem godkänner man att personuppgifter, inklusive uppgift om man är synskadad, registreras elektroniskt i ett medlemsregister för internt bruk. Personuppgifterna hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Inom föreningen räknas den som synskadad som har så nedsatt synförmåga att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift, eller med synens hjälp har svårt att orientera sig, eller på grund av synskadan har andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen.

——-

Om du vill bli medlem, gör såhär

1. Maila till föreningens kansli på : kansli [at] aktivasynskadade.org
2. I mailet berättar du att du vill bli medlem samt uppger följande uppgifter

Vad är ditt fullständiga namn?
När är du född?
Vad har du för postadress?
Vad är ditt telefonnummer?
Vad har du för mailadress?
Har du en synnedsättning?
3. Betala in medlemsavgiften till

Plusgiro: 90 09 69-7
Bankgiro: 900-9697

Uppge ditt fullständiga namn i inbetalningen.

—-

Det går bra att ringa till Kansliet på: 08-744 15 93
Var noga med att prata långsamt och tydligt om du talar in på telefonsvararen!