På denna sida finner du som många av föreningens dokument. Här finner du som funktionär i föreningen dokument om säkerhetsarbete, krisplan och handlingsplaner.

Krisplan – word- pdf

Säkerhetsarbete
Handlingsplan Säkerhet – word- pdf
Säkerhetsintroduktion – word- pdf
Blankett Säkerhetsanalys – word- pdf
Samlade säkerhetsanalyser – zip-fil

Mälargårdarna
Handlingsplan Brand – word- pdf
Handlingsplan Legionella – word- pdf
Handlingsplan Reningsverk – word- pdf