Årsstämma 2017

Årsstämmeprotokoll-2017 (ej färdigt)
Inbjudan Årsstämman 14 maj 2017 (publicerades i aktivitetsblad 22 mars 2017)

Protokoll Årsstämma 2016

Årstämmeprotokoll-2016 (pdf)

Protokoll årsstämma 2015

Årsstämma protokoll 2015-04-18 (Word)

Årsstämma protokoll 2015-04-18 (PDF)

Protokoll årsstämma 2014

Årsstämma protokoll 2014-05-24 (Word)

Årsstämma protokoll 2014-05-24 (PDF)